10

.

10

.

Český filharmonický sbor Brno

19.00
/
Besední dům
koupit vstupenky

V. Novák – Dvě balady na slova lidové poezie moravské

B. Martinů – Hymnus k sv. Jakubu, České madrigaly (výběr)

P. Řezníček – Dies irae

P. Fiala – Regina coeli laetare

L. Janáček – Maryčka Magdonova, 70 000, Veni sancte Spiritus

Sbormistr: Petr Fiala

Český filharmonický sbor Brno

Okouzlení moravskou lidovou písní, jemuž na přelomu 19. a 20. století podlehl skladatel Vítězslav Novák (1870–1949), dalo vznik Dvěma baladám pro smíšený sbor a čtyřruční klavír, op. 19 (1898). Baladickou látku Novák zhudebnil s přiléhavým romantickým patosem a řadou zvukomalebných efektů. Niterná krása české a moravské lidové poezie zapůsobila také na Bohuslava Martinů(1890–1959). V cyklu Českých madrigalů (1939) dosáhl skladatel díky kombinaci polyfonní techniky s lidovou poetikou mimořádného účinku. Lidově prostý Hymnus k Svatému Jakubu pro sóla, smíšený sbor a malý orchestr s varhanami z roku 1954 věnoval Martinů památce kostela v Poličce, s jehož věží jej spojovaly vzpomínky na dětství.

Tvorba současných brněnských autorů bude zastoupena duchovní kantátou Dies irae pro smíšený sbor a varhany (1969) skladatele, sbormistra a hudebního režiséra Petra Řezníčka (*1938) a Regina coeli laetare zkomponované skladatelem a sbormistrem Petrem Fialou (*1943).

Trojice mužských sborů Leoše Janáčka z let 1906–1909 na verše slezského buřičského básníka Petra Bezruče představuje vrchol skladatelovy sborové tvorby. Zobrazení sociálního útlaku jednotlivce, jenž je dohnán až k sebevraždě (Kantor Halfar, Maryčka Magdónova), a kolektivní „vír vášnivé vzpoury, kterou vybuchne nekonečný žal a síla po celá staletí útisku hromaděná“ (70.000), řečeno slovy Maxe Broda, přivedl Leoše Janáčka k ojedinělé expresivitě hudební řeči, jejímž prostřednictvím dokázal podtrhnout přímočarost Bezručovy sociálně kritické poezie a proměnit jednotlivé sbory v působivá hudební dramata.

Český filharmonický sbor Brno vznikl v roce 1990 a rychle se vypracoval mezi nejzaměstnanější a nejoceňovanější profesionální pěvecká tělesa v Evropě. Zaměřuje se především na oratorní, kantátový, ale i operní repertoár všech stylových epoch, nechybí ovšem ani rozsáhlý repertoár skladeb a cappella. Jeho vzrůstající kvalita se odráží i na stále bohatší koncertní činnosti u nás i v zahraničí: těleso ročně absolvuje na 90 vystoupení. Spolupracuje se všemi českými a mnoha zahraničními orchestry a dirigenty a je pravidelným hostem renomovaných mezinárodních festivalů a koncertů po celé Evropě. Ve spolupráci s význačnými českými i zahraničními orchestry zpíval sbor ve většině evropských zemí, ale také v Argentině, Uruguayi či Thajsku. Sbor pořídil řadu snímků pro renomované nahrávací společnosti. V roce 2007 získal dvě prestižní německá ocenění ECHO Klassik – titul „Soubor roku 2007“ za snímek duchovních motet Antona Brucknera a titul „Nahrávka roku 2007“ za oratorium Franze Liszta Christus, v roce 2009 Cenu německých kritiků za snímek skladby B. A. Zimmermanna Requiem für einen jungen Dichter a v roce 2011 japonské ocenění Tokusen za CD s Dvořákovým Requiem.

Zakladatel, hudební ředitel a dirigent Českého filharmonického sboru Brno Petr Fiala je absolventem brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v oborech skladba a dirigování. Vedle činnosti pedagogické (byl profesorem brněnské konzervatoře) a kompoziční (je autorem asi 180 skladeb) se již 50 let intenzivně věnuje činnosti sbormistrovské a dirigentské. Jako skladatel i dirigent je laureátem řady národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektor dirigentských kurzů i člen mezinárodních porot. Je zván jako hostující dirigent k našim i zahraničním orchestrům a sborům při provádění vokálně-instrumentálních skladeb.

Ondřej Pivoda

Solisté

Pavlína Švestková – soprán, Jana Meliškova – soprán, Marie Vrbová – alt, Vítězslav Šlahař – bas, Alfréd Strejček – recitace, Martin Jakubíček – varhany, Petr  Nouzovský – violoncello, Miriam Zuziaková a Terezie Fialová – klavír

Telefonní infolinka:
+420 542 158 120

E-mail
festival@ndbrno.cz

Newsletter
zůstaňte v kontaktu

ARCHIVARCHIV       © Národní divadlo Brno

Byli jste úspěšně přidáni / You were succesfully subscribed

Chyba, zkuste to prosím znovu / Something went wrong. Try it again please!