16

.

10

.

Sbor Janáčkovy opery NdB

16.00
/
Janáčkovo divadlo (foyer)
koupit vstupenky

P. Křižkovský – Šatečka, Odpadlý od srdca, Utonulá, Čáry

L. Janáček – Výhružka, Což ta naše bříza, Láska opravdivá, Klekánica,  Kačena divoká, Ukvaldské písně, Ach vojna

J. Suk – 10 zpěvů pro ženský sbor a čtyřruční klavír

Sbormistr: Josef Pančík, Pavel Koňárek

Sbor Janáčkovy opery

Koncert poskytne posluchačům příležitost konfrontovat Křížkovského a Dvořákovu tradici sborové tvorby spjaté s lidovou písní. Umění Pavla Křížkovského (1820–1885), Janáčkova učitele a hudebního mentora z dob jeho studií v brněnském augustiniánském klášteře, se rozvíjelo v dobovém národně obrozeneckém duchu, který v brněnském kněžském semináři šířil mj. neúnavný sběratel lidových písní František Sušil. Z ducha Sušilovy monumentální písňové sbírky čerpají Křížkovského světské sbory Šatečka, Odpadlý od srdca, Utonulá a Čáry, jež vznikly převážně v revolučních letech 1848–1849. Křížkovského sborový styl nemohl neovlivnit Janáčkovo dílo. Tyto vlivy lze zaslechnout v Janáčkových raných sborech na lidové texty Láska opravdivá (1876), Výhružka, Ó lásko a Ach vojna ze Čtveřice mužských sborů (1885), které byly komponovány pro Besedu brněnskou a Řemeslnickou besedu Svatopluk, tělesa, v nichž tehdy Janáček působil jako sbormistr. Z pozdější doby pocházejí jeho efektní mužské sbory na hanáckou lidovou poezii Dež viš a Klekánica (1900). Spíše příležitostná díla v Janáčkově sborové tvorbě pak představují půvabný smíšený sbor Kačena divoká (1885) a prosté Ukvalské písně (1899), věnované amatérskému pěveckému spolku v Janáčkových rodných Hukvaldech. Tradici populárních Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka ztělesňuje Deset zpěvů pro ženský sbor s průvodem čtyřručního klavíru, op. 15 (1899) Dvořákova žáka a zetě Josefa Suka (1874–1935), k nimž lidové texty slovanských národů opatřila a vybrala skladatelova manželka, Dvořákova dcera Otilka.

Josef Pančík se řadí k nejuznávanějším a nejoceňovanějším českým sbormistrům. Dirigování sboru studoval na Janáčkově akademii múzických umění, kde byl žákem Josefa Veselky. Během svého studia začal spolupracovat s Brněnským akademickým sborem a stal se zakladatelem nového pěveckého uskupení Brněnští madrigalisté, se kterými spolupracoval až do roku 1992 a dosáhl s ním mnoha zahraničních úspěchů, jak na poli interpretace staré hudby, tak v oblasti klasické a moderní sborové tvorby. V roce 1965 nastoupil do angažmá tehdy Státního divadla v Brně jako sbormistr a působí zde dosud. Pod jeho vedením se sbor brněnské opery stal špičkovým interpretem evropského významu, což dokazuje při četných hostováních v řadě evropských zemí i v Japonsku. Nelze opominout ani jeho sbormistrovské aktivity v Pražském komorním sboru (1992–2006), se kterým koncertoval v řadě zemí (např. Itálie, Španělsko, Francie, Švédsko, Finsko, Austrálie, Brazílie, Izrael), a pedagogickou činnost na JAMU, obor dirigování sboru (od roku 1980), kde se zasloužil o umělecký rozvoj řady mladých talentovaných sbormistrů. Podílel se jako sbormistr na řadě nahrávek (např. Rachmaninov, Dvořák, Janáček, Suk, Eben). Za své zásluhy na poli brněnského hudebního života a popularizaci města Brna v zahraničí mu byla za rok 1998 zastupitelstvem udělena prestižní Cena města Brna.

Ondřej Pivoda

Sbor Janáčkovy opery Národního divadla v Brně se svými více než 60 členy patří bezpochyby mezi přední sborová tělesa nejen v České republice ale i v evropském měřítku. Vysoká muzikalita jeho členů, z nichž mnozí jsou pověřováni i sólovými party, zvuková vyrovnanost jednotlivých hlasových skupin a schopnost jemných nuancí jsou základními uměleckými charakteristikami.  Silnou stránkou sboru není jen účast na velkých operních produkcích, které jsou především jeho doménou, ale i interpretace kantát a oratorií.  Pozornost na sebe upoutal při úspěšných produkcích např. Dvořákovy Svaté Ludmily, Honeggerovy Johanky z Arku, Janáčkovy Glagolské mše a Věčného evangelia, kde se sbor Janáčkovy opery představil jako špičkový koncertní ansámbl. Velké úspěchy slaví sbor také v zahraničí, například při evropském turné s 9. symfonií L. van Beethovena, Carminou Buranou Carla Orffa nebo Dvořákovým Requiem nebo v rámci pravidelných turné Janáčkovy opery po Japonsku, kde se sbor představil v inscenacích oper Don Giovanni, Tosca, Carmen, Kouzelná flétna a Aida. V čele sboru stojí od roku 1965 sbormistr Josef Pančík, absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Šéfsbormistr Pavel Koňárek vystudoval obor dirigování sboru ve třídě J. Pančíka a obor dirigování orchestru u J. Zbavitele na JAMU. V Národním divadle Brno pracuje od roku 1997, nejprve jako asistent sbormistra, od roku 1999 jako sbormistr Janáčkovy opery. Nastudoval zde více jak dvě desítky operních inscenací (např. G. Donizetti: L´elisir d´amore, Maria di Rohan, U. Giordano: Andrèa Chenier, W. A. Mozart: Don Giovanni, Le nozze di Figaro, G. Verdi: Un ballo in maschera, Simone Boccanegra, Rigoletto, Macbeth, G. Rossini: Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, G. Puccini: Madame Butterfly,  E. W. Korngold: Die Tote Stadt, Das Wunder der Heliane, A. Dvořák: Rusalka, L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, R. Wagner: Der Fliegende Holländer, R. Strauss: Elektra, M. Ivanović: Čarokraj a další). Se sborem Janáčkovy opery, který je odbornou veřejností dlouhodobě vysoce oceňován, se představuje nejen na domovské scéně Janáčkova divadla v Brně, ale i v zahraničí, v nedávné době např. ve Španělsku, Německu či Rakousku. V letech 2004 a 2006 se se souborem Janáčkovy opery zúčastnil několikatýdenního turné po Japonsku, v roce 2014 se zúčastnil zájezdu do Ománu. 

         Od roku 1995 je uměleckým vedoucím a sbormistrem Akademického sboru Žerotín, který působí při Moravské filharmonii Olomouc a se kterým nastudoval nejen obsáhlý repertoár a capella, ale i řadu vokálně – instrumentálních děl. Pod jeho vedením sbor absolvoval více jak 200 koncertů doma i v Evropě, pravidelně účinkuje na renomovaných tuzemských hudebních festivalech, natáčel pro S-W Rundfunk Baden – Baden, pro firmu Vienna Modern Masters i Český rozhlas a stal se laureátem několika sborových soutěží.

            V letech 1989 – 2005 byl členem a asistentem dirigenta Brněnského akademického sboru a od roku 2001 do roku 2010 vyučoval na Katedře muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době je externím pedagogem Konzervatoře evangelické akademie v Olomouci, odborným asistentem na JAMU v Brně, je pravidelně zván jako lektor kurzů sborového zpěvu a jako sbormistr spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc na realizaci nahrávek pro zahraniční partnery.

Telefonní infolinka:
+420 542 158 120

E-mail
festival@ndbrno.cz

Newsletter
zůstaňte v kontaktu

ARCHIVARCHIV       © Národní divadlo Brno

Byli jste úspěšně přidáni / You were succesfully subscribed

Chyba, zkuste to prosím znovu / Something went wrong. Try it again please!