13

.

10

.

Arnold Schoenberg Chor

19.30
/
Divadlo Reduta (Mozartův sál)
koupit vstupenky

A. Schönberg – De profundis, Friede auf Erden, 3 Volksliedsätze

A. Dvořák (v úpravě L. Janáčka) – 6 Moravských dvojzpěvů

L. Janáček – Piseň v jeseni

B. Bartók – 4 slovenské lidové písně

J. Suk – 3 zpěvy

Sbormistr: Erwin Ortner

Arnold Schoenberg Chor

Koncert prezentuje jak některá sborová díla Janáčkova, tak jeho současníků domácích i zahraničních. S rakouským skladatelem Arnoldem Schönbergem (1874–1951) sdílel Janáček expresivní hudební řeč i odhodlání a zápal pro revoluční a převratné myšlenky. Z Schönbergovy tvorby zazní raný, ještě pozdně romantický sbor Friede auf Erden, op. 13 v konfrontaci se dvěma skladatelovými posledními opusy: Třemi lidovými písněmi, op. 49, založenými na lidových melodiích z 15. a 16. století, a výrazově podmanivým dodekafonním zhudebněním žalmu De profundis, op. 50 (1950). Celoživotní láska k lidové hudbě tvoří pojítko mezi Janáčkem a Bélou Bartókem (1881–1945). Hudební stylizace Čtyř slovenských lidových písní s průvodem klavíru (1916–17) má překvapivě blízko k Janáčkovým úpravám lidové hudby. České a slovenské lidové poezie se chápou také Tři zpěvy pro smíšený sbor, op. 19 Josefa Suka (1874–1935), které navazují na dvořákovskou tradici představovanou Moravskými dvojzpěvy. Šest těchto Dvořákových dvojzpěvů upravil v letech 1877 a 1884 pro smíšený sbor a klavír Leoš Janáček. Ze stejné doby pochází také Janáčkovo drobné dílko komponované ke 20. výročí smíšeného sboru Besedy brněnské: Píseň v jeseni na slova Jaroslava Vrchlického z roku 1880.

Arnold Schönberg Chor, založený roku 1972 dirigentem Erwinem Ortnerem se řadí k nejvšestrannějším a nejproduktivnějším profesionálním sborům Rakouska. Repertoár tělesa sahá od hudby renesance a baroka až do současnosti s důrazem na soudobu hudbu. Zvláštní zájem věnuje sbor acappellové literatuře, často však spoluúčinkuje rovněž při provádění rozměrných vokálně orchestrálních skladeb. Ansámbl se rovněž pravidelně podílí na řadě operních produkcí. V roce 2007 s mimořádným úspěchem participoval na provedení Janáčkovy opery Z mrtvého domu pod taktovkou Pierra Bouleze. Sbor pravidelně účinkuje na mezinárodních hudebních festivalech (Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele aj.) a spolupracuje s předními světovými dirigenty (Claudio Abbado, Esa-Pekka Salonen, Marc Minkowski ad.). Interpretační profil tělesa významně ovlivnila dlouhodobá spolupráce s dirigentem Nikolausem Harnoncourtem. Za nahrávku Bachových Matoušových pašijí pod jeho vedením získal sbor roku 2002 cenu Grammy. Pod uměleckým vedením Erwina Ortnera byl sbor vybrán jako sbor roku při udílení Classical Music Awards (1994) a oceněn za soubornou nahrávku Schubertových sborových děl cenou německé kritiky a francouzským Diapason d’Or (1996).

Dirigent a sbormistr Erwin Ortner je zakladatelem a uměleckým vedoucím tělesa Arnold Schoenberg Chor. V letech 1983–1995 působil také jako dirigent rakouského rozhlasového sboru ORF. Početné nahrávky a ocenění dokumentují jeho úzkou a dlouhá desetiletí trvající spolupráci s Nikolausem Harnoncourtem a ansámblem Concentus Musicus Wien. Během společných projektů s uznávaným klavíristou Mauriziem Pollinim vystoupil Erwin Ortner v New Yorku, Paříži, Tokiu, Římě a v Salzburku.  Pravidelně je zván ke spolupráci evropskými orchestry, operními domy i renomovanými pořadateli koncertů: RSO-Wien, Camerata Salzburg, Deutsche Staatsoper Berlin, Theater an der Wien, Salzburger Festspiele, Mozartwoche Salzburg, Musikverein Wien, Wiener Konzerthaus aj.  V letech 1980–2016 působil jako profesor sbormistrovství na Univerzitě pro hudbu a výtvarná umění ve Vídni. Pravidelně je zván jako pedagog renomovaných kurzů sborového a orchestrálního dirigování.

Ondřej Pivoda

Telefonní infolinka:
+420 542 158 120

E-mail
festival@ndbrno.cz

Newsletter
zůstaňte v kontaktu

ARCHIVARCHIV       © Národní divadlo Brno

Byli jste úspěšně přidáni / You were succesfully subscribed

Chyba, zkuste to prosím znovu / Something went wrong. Try it again please!